[zaloguj się]
KURCZAK  Cn; Linde XVII w. (z Cn).

Cf KURCZĘ, [KURZĘ]