[zaloguj się]

Q (8)

Sł stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn).

Litera alfabetu łacińskiego (8): Q. QVADRANT co ważył. Már: 12.42. WujNT Bbbbbb3; JanNKar B3, H3v; q My niev̇Ƶywᾳmy Polacy/ chybáby kto Moſquę ták chĉiall piſáĉ. JanNKarGórn G4v, G3v; (nagł.) Q. (–) Q ŗadko/ abo nigdi nieuƶiwmy/ iako tu kwaſny/ abo qwaśni. JanNKarKoch F2, G3.

JR