[zaloguj się]
LAMBITYWUM  Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.