[zaloguj się]

[LANDFREJD sb m

Fleksja

L sg l(a)ndfr(e)jdzie.

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa dekretu cesarza Ferdynanda I z 1528 r., przytwierdzającego chłopów do ziemi (z niem. Landfriede): a przeczsię poddanego człowieka wrócić ma tak, jako jest w Landfreidzie napisano OrdynWiej 1552 nr 29.]

FP