[zaloguj się]

[LAPS sb m

a jasne.

Fleksja
sg pl
N lapsy
I laps(e)m

sg I laps(e)m.pl N lapsy.

stp, Cn brak.

praw. Prawo wykupienia zastawu w określonym terminie przez dłużnika [lapsus Łac śr]: Także też aby żadne lapsy nie szły tym sposobem, jako i proskrypcye. Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I 15721620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932, r. 1574, s. 40.
Zwrot: »zastawić pod lapsem«: z ſtrony Micháłowſkiego Powiátu/ ktory gdy im był záſtáwił Leſzek we trzech ſet grzywien Pruſkich/ á to pod lápſem do trzech lat/ ná okup ſámego śiebie/ [...] y záśię doſtawfzy pieniędzy/ nim wyſzły trzy látá chćiał go od nich wykupić BielKron 1597 211 (Linde).]

ZZie