[zaloguj się]

LECENIE (1) sb n

Fleksja

N sg leceni(e).

stp brak, Cn s.v. upadnięnie w innym znaczeniu, Linde brak.

Spadanie; tu: wypadanie (o włosach) [czego]:
Szereg: »lecenie albo padanie«: Defluunt capilli, Lecą włoſy. Hinc Defluvium et Defluxus, Lecenie álbo pádánie włós. Mącz 132a.

Synonim: lezienie.

Cf LECIEĆ

BZ