[zaloguj się]

LEKARKA (3) sb f

Fleksja

I sg lekarką (3) (Cn e pochylone).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

Kobieta zawodowo lecząca chorych; medicinae perita femina Cn (3): Liſzká iey [żabie] odpowiedziáłá/ Zábo lepiey by milcżáłá/ Oto ſámá chromo ſtylaſz/ A wżdy ſie lekárką działaſz BierEz L2v; Zmowią śię ná chorego Doktor s Aptekárzem/ Káżdy ſwoy kuńſt vkaże áby był Lekárzem. [...] Bábá z wánną wyiedźie chce też być lekárką/ Syropy ántydotá waży więtſzą miárką. BielSat B3v [idem] BielRozm 12.

BZ