[zaloguj się]

RAJTARKA (2) sb f

Wszystkie a jasne.

Fleksja
sg
N rajtarka
I rajtarką

sg N rajtarka (1).I rajtarką (1).

Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. Ubiór męski, kurtka do konnej jazdy (1): Zać ſie dziś nie pſtrzą ſáiany Chocia ich drudzy nie znamy Abo owy ſtrádyotki Toć dzis bárzo dębią kmiotki Drugi więc ſwą wioſkę mija Rozwiodłá go ſnią deliya [...] Drugiey áby nie poználi Więc ią ráytárką przezwáli RejRozpr Iv.
2. Zbójectwo, rozbój (1):
Przysłowie: Ano to ſtára przewárká Rad bywa ſmárd gdzie ráytrárká RejRozpr Iv.

DDJ