[zaloguj się]

[RALCA sb f

Fleksja

G sg r(a)lce.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: Rodzaj daniny, czynszu płaconego w województwach ruskich: w której [wsi Wielopole] kmieci robotnych [...] jest 31. Którzy dają czynszu doroczniego po gr 2/9, kolądki per sol. 4, ralce per sol. 4, kur po 2, jajec po 5 valoris den. 4 LustrRus II 171; kmieci jest 13, którzy dają czynszu doroczniego po gr 5, ralce po gr 1, kolądki po gr 1 LustRus II 185, 167, 172.]

MN