[zaloguj się]
LUDOKUPIEC  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.