[zaloguj się]

LUDOKUPSTWO (2) sb n

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w -o- oraz w -stwo; tak też Cn).

Fleksja
sg
I ludokupstw(e)m
L ludokupstwie

sg I ludokupstw(e)m (1).L ludokupstwie (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Znaczenia
Handel ludźmi; mangonium Cn (2): O Ludokupſtwie KlonWor 26; Pytałbyś mię/ iáko tych Sędźiowie karáli/ Co ſię tym ludokupſtwem bezecnym paráli. KlonWor 31.

JW