[zaloguj się]

LUKRUM (1) sb n indecl

stp, Cn, Linde brak.

Zysk, korzyść [lucrum Łac śr]: ow żeby nie wygrał lucrum, ktory nie oddáiąc pozwu/ fortylnie adverſarza zmyć chćiał. GórnRozm L.

LW