[zaloguj się]

LUNA (1) sb f

Fleksja
sg pl
N lunå
A luny

sg N lunå.[pl A luny.]

stp notuje, Cn, Linde brak.

Kolejny dzień miesiąca księżycowego [lunamiesiąc Murm 3, Mymer1 3, Mymer2 2, Calep; – księżyc Mącz 199c; księżyc, planeta na niebieluna Cn]: Stolicá Rzymſka/ [...] tégo niezániedbáłá/ áby Wielkiéynocy/ świętá ták zacnégo/ pod ieden czás záwżdy pámiątká bywáłá: y ná COnoilium Nicéńſkiém/ [...] poſtánowili/ áby záwżdy Luna cztérnaſta bywáłá Oczko 30; [Lunatyki zowie ty ludzie ktorzy na luny albo na pewné czaſy od ſzatana przenagabanié cierpieli MurzNT [14]v].

Synonimy: księżyc, miesiąc.

KCh