[zaloguj się]
LUNARSKI  Cn s.v. budowniczy, Linde XVIII w.

Cf [LUNAROWSKI]