[zaloguj się]

[LUSTMIRTOWY ai

Fleksja

G pl lustmirtowych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od nie zaświadczonego u naslustmirt:
Wyrazenie: »jądrka lustmirtowe«: Wodá też ſłona z octem ma być pita/ albo z kwáścem nieiákim/ álbo nákładſzy w nię liſtu á choćia y iądrek luſtmirtowych/ álbo też iabłek ktore ſorby zowią. Cresc 1571 13 (ekscerpt A. Żurowskiego).]

FP