[zaloguj się]

LUSTRACYJA (6) sb f

-ci- (3), -cii- (2), -ti- (1).

Pierwsze a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie), drugie prawdopodobnie pochylone (tak w -acyja).

Fleksja
sg
N lustracyjå
G lustracyj(e)j
I lustracyją
L lustracyj(e)j

sg N lustracyjå (1).G lustracyj(e)j (1).I lustracyją (2).L lustracyj(e)j (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

praw. Przegląd, kontrola [lustratioczyścienie, kadzenie Mącz 200c; – przepatrowanie Calep; nawiedzanie, nawiedziny; objeżdżanie urzędowne doglądając; oczyścienie względem religiej, abo zabobonow; przeglądanie czego, oględowanie; wizytacyjay doglądanie poddanych z urzędulustratio (municipiorum) Cn] (6): Opráwiáć zamek: pożytków y dochodów zamkowych przyczyniáć, to jest goſpodarzem dobrym bydź. Titu. Luſcratia. w piérwſzych káięgách. SarnStat 492, 101 [2 r.].
Szereg: »rewizyja i lustracyja« (2): A ieſliby [...] grunty náſzé [...] pod rewizią y luſtrácią podpádły [...] o takié dobrá ma ſąd odeſłáć ná Séym SarnStat 138 [idem] 856.
Przen (1):
Wyrażenie: »lustracyja boska« (1): kto według luſtraciey Boſkiey/ [...] domá zoſtáć ma/ niech da choć y połowicę tego coby dobrym ſumnieniem według ſtanu y dochodow ſwych był muśiał náłożyć ná wypráwę woienną z domu ſwego PowodPr 82.

Synonimy cf LUSTROWANIE.

Cf LUSTROWANIE

KCh