[zaloguj się]

LUSTRUM (1) sb n indecl

stp, Cn, Linde brak.

Igrzyska na cześc Jowisza odprawiane co pięć lat: Then Iupiter miał kośćioł w Olimpiyey mieśćie Arkádiyſkim/ ná iego cżeść y ná chwałę ſpráwiony/ do ktorego ze wſzytkiey Grecyiey lud ſie ſchodził/ piąthego roku/ á od tego pocżęto zwáć Olimpiás/ to ieſt cżás álbo mieyſce piąći lat/ co v Rzymian Luſtrum zwano. BielKron 273.

LW