[zaloguj się]

ŁADOWNY (2) ai

a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w ładować).

Fleksja
sg
mNładowny
pl
N m an ładowni

sg m N ładowny (1).pl N m an [konie] ładowni (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w,

Nadający się do dźwigania ciężarów (2): Dimachae ‒ Konie ładowni. Calep 325a; Onerarius ‒ Ladowni, czo obcziazono bic może Calep 730b.

JZ