[zaloguj się]

ŁŻYCZKA (2) sb f

Fleksja
sg
N łżyczka
A łżyczkę

sg N łżyczka (1).A łżyczkę (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. ten sam przykład.

Dem. odłeż”; kłamstewko; mendaciunculum Calep (2): Mendaciunculum – Lziczka. Calep 651b.
Zwrot: »łżyczkę zadać« = oskarżyć o kłamstwo (1): A ták ieſlić łżycżkę zádádzą [Itaque si mendaciunculis fueris aspersus] á będźie to z twey przycżyny/ winuyże ſam śiebie ModrzBaz 60v.

TK