[zaloguj się]

NABIEŻONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nabieżony.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nadepnięty: Cżyli to on Orphęuſz płácże ſwoiey żony/ Ktorą wąż iádem zábił w leśie nabieżony. Gdy przed gwałtem vchodząc nań tráfiłá nogą WitosłLut A4v.

Cf NABIEŻEĆ

KCh