[zaloguj się]

NABOGACIĆ (1) vb pf

Fleksja

3 pl m pers praet nabogacili.

stp, Cn, Linde brak.

Wzbogacić wielu (z subiektywnym podkreśleniem wielości) [kogo (G )] (1): Natę potentią summum remedium, [...] ma [pan Gnieźniński] consilia pacis et belli wręku, ma opes, ma clientelas, ktorychescie mu wḿ nie wiem iesli bacznie y naczynili y nabogacili ActReg 117.

Foimacje współrdzenne cf BOGACIĆ.

KCh