[zaloguj się]

NA GOTOWIU (6) av

a oraz oba o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

W zasięgu ręki, łatwo dostępne; in manibus, in numerato, in promptu Mącz (6): In numerato habere, idem quod in promptu, Ná gotowiu. Mącz 167a, 167a.
Zwrot: »mieć na gotowiu« [szyk zmienny] (4): Mieycie na gotowiu oſſcżepy/ ſtrzaly/ kopié/ ſwiéce ij rozmaijté pochodnie OpecŻyw 84v; Manticularia, quae in frequenti usu habentur et quasi manu tractantur, Wſzelkie rzeczi które w ręku częſto miewamy/ álbo ná gotowiu mamy. Festus. Mącz 208d, 510a; á miey ná gotowiu ſok świniey weſzki SienLek 70v.

LW