[zaloguj się]

[NALEŻYSTY ai

comp nåleżystsz(e).

Fleksja

N pl subst nåleżystsz(e).

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Istotny, doniosły, ważny:
Szereg: »drogi i należysty«: A im rzeczy drożſze y należyſtſze/ tym ſzkodliwſza ieſt ná nich omyłká y pochybienie prawdy. SkarKaz 227a (Linde).

Cf NALEŻNY, NALEŻYTY]

FP