[zaloguj się]

NAMĘCZYĆ SIĘ (4) vb pf

a jasne.

Fleksja
praet
pl
2 m pers -ście się namęczyli

fut 3 pl namęczą się (1).praet 2 pl m pers -ście się namęczyli (1).part praet act namęczywszy się (2).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. namęczyć.

Pf od męczyćdręczyćz formantem na- + się wyrażającym dosyt [kogo (G)] (4): A tak namęcżywſſy ſie go/ poganóm go w ręce dali OpecŻyw 108; przydzie ſwięthy Marćin/ day cżyńſz/ á czo ſie go náſádzáią álbo námęcżą to wniwecż. RejZwierc 167v.

namęczyć się czym (1): Medycy/ czáſem y bárwiérze/ chorych ſye ſyropy/ á rozmáytémi lekárſtwy námęczywſzy/ á námordowawſzy/ tám [do wód]/ iáko do oſtátniéy nádźieie/ obrácáć ſye ięli. Oczko 12.

Zwrot: »dosyć się namęczyć« (1): Iużeſcie ſie go doſytz namęcżyly/ ij waſſé zloſci doſytz nad nijm wypełnili OpecŻyw 153v.
Szereg: »namęczyć się i namordować« (1): Oczko 12 cf namęczyć się czym.

Synonim: namordować się.

Formacje współrdzenne cf MĘCZYĆ.

TK