[zaloguj się]

MAMA (3) sb f

Pierwsze a jasne.

Fleksja
sg
D mamie
A mamę

sg D mamie (2).A mamę (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Matka; mammainfantium vox, qua balbutiendo matres, avias, nutrices appellant Cn (2): Rzecże dziecię/ tátuſiu/ wáruycie ſie ſpluſkáć/ Boć wierę iáko mámę/ będzie was Kſiądz muſkáć. RejFig Cc4v, Bb3.
2. Prawdopodobnie opiekunka dzieci, piastunka [czyja] (1): Naprzoth zaplaczila Iacubovy/ do poznanya 500 f. mamye ych. ZapMaz V S 2/332.

Synonim: 1. matka.

AL