[zaloguj się]

MANDEL (1) sb m

Fleksja

N sg m(a)nd(e)l.

stp: mandel a. mandela, Cn: mandle w innym znaczeniu s.v. ślinne jagody, Linde XVIII w.: mandla w innym znaczeniu.

PRawdopodobnie migdał, owoc drzewa migdałowego (może z niem. Mandel): Mandillus, mandel BartBydg 86.

Synonim: migdał.

FP