[zaloguj się]

MĘCZĄCY (3) part praes act

Fleksja
sg
mNmęczący fNmęczącå
pl
G męczących

sg m N męczący (1).f N męczącå (1).pl G męczących (1).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. męczyciel.

1. Zadający cierpienia fizyczne, torturujący (2): Cruciatus [błąd zam. crucians], Męczący/ Dręczący Trapiący. Mącz 69d.

męczący kogo (1): Ták hoyni byli [święci męczennicy] do wylania krwie y bránia ná ſię boleśći/ iſz ręce mordercom vſtawáły/ á ich ćierpliwosć nie vſtawáłá/ śiłá męcżących ie mgláłá SkarŻyw 22.

2. Powodujący cierpienia fizyczne; tu o chorobie (1): Perpetua febris, wſtáwiczna [!] febrá/ bez przeſtanku męcząca. Mącz 292d.

Cf MĘCZYĆ

MP