[zaloguj się]

MĘDROWNICZY (1) ai

Fleksja

N sg m mędrowniczy.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od nie zaświadczonegomędrownik” ‘filozof: Philosophicus. Quod ad philosophum pertinet Mędrowniczi. Calep 800b.

ZZa