[zaloguj się]

MIĄŻSZOWZDĘTY (1) ai

Fleksja

A sg m miąższowzdęty.

stp, Cn, Linde brak.

Powodujący obrzmiałość; tu w przen: Gdiż miłość właſnie pſczelégo Ządłá/ á iádowitégo: Leći kropelkę miodu zoſtáwiwſzy Precz/ miązſzo wzdęty zły raz vczyniwſzy. GosłCast 41.

MM