[zaloguj się]

MIESIĄCOWAĆ (1) vb impf

e prawdopodobnie jasne (tak w miesiąc).

Fleksja

3 sg praes miesiącuje.

stp, Cn, Linde brak.

Cierpieć na pewien rodzaj padaczki, która według dawnych przekonań nasiła się przy odmianach księżyca: Pánie zmiłuy ſię nád ſynem moim / iż lunátyk ieſt (marg) Wł. mieſiącuie/ To ieſt co mieſiąc páduch mu bywa. (‒) BudNT Matth 17/15.

MP