[zaloguj się]

MIZERA (2) sb f

f (1), m (1) [w funkcji n-pers],

e prawdopodobnie jasne (tak w mizernie); a jasne.

Fleksja
sg
N Mizera
I mizerą
V mizero

sg N Mizera (1).I mizerą (1).[V mizero.]

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

1. Nikczemność, niegodziwość [czyja] (1): Wyniſzczą mieſzki ſkrzynie dobędą Komory. Zmowią śię ná chorego Doktor s Aptekárzem [...] Muśi rad nie rad vmrzeć/ przed tą ich mizerą. BielSat B3v.
2. [W funkcji wykrzyknika:
Wyrażenia »o mizero moja!« = o biada mi!: Po tákiey woynie/ Lucyper nárzeka mowiąc. [...] o nędzo moiá/ o mizero moiá/ iuż moiá chwała y koroná z głowy dziś vpádłá PostępekPrCzart Nv.]
3. n-pers (1):
Zestawienie (1): Iako Robothny maczyey Myzera kmyecz vyszethl od [nych] {nasz} zoboruley nyeszwola nassza ZapWar 1529 nr 2536.

Cf MIZERYJA

TZ