[zaloguj się]

MIZG (1) sb m

Fleksja

A pl mizgi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Umizg, przymilanie się:

W połączeniu szeregowym: Niemáſz nic męſkiego w nim [w czuryle]: lecż iáko ſzkort płáſki/ Migi/ mrugi y mizgi ma zadátek łáſki. Cáłuie rękę/ wzdycha mowkę ſobie ſtroi KlonWor 58.

Cf UMIZGANIE

TZ