[zaloguj się]

[MOJSKI ai

Fleksja

N sg m mojski (Cn o jasne).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odmoj”: dla mnie stosowny, odpowiedni, ze mną zgodny; mihi aptus a. commodus, a. congruens a. consuetus Cn: moyſki/ Mihi aptus, mihi conueniens. Volck L114.]

MK