[zaloguj się]

[MOMOTNY ai

Fleksja

N sg m m(o)motny.

stp, Cn, Linde brak.

Jąkający się, zacinający się przy mówieniu: Balbuciens momotny Cervus F31 51v [idem wyd. 1535 i 1539].

Synonimy cf MOMOTLIWY.

Cf MOMOTLIWY]

MK