[zaloguj się]

NASIADAĆ (3) vb impf

Tekst nie oznacza å; pierwsze a prawdopodobnie jasne (tak w na-).

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 nasiadåm
3 nasiadå

praes 1 sg nasiadåm (2).3 sg nasiadå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Siadać na czym (3): Insideo – Naſiadąm. Oſiadam. Obliegam. Calep 542b; Insido ‒ Naſiadąm. Calep 543a.
a. O czynności wysiadywania piskląt; incubare Calep, Cn; incubare ovum Cn [do czego] (1): Incubitus – Naſiędzęnię, tak iako ptąk naziada do wilęzęnią. Calep 524a.

Formacje współrdzenne cf SIEDZIEĆ.

DJ