[zaloguj się]

NATŁOCZYĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

3 sg f praet natłoczyła się.

stp, Cn, Linde brak.

Pf odtłoczyć” ‘wpychając umieścić wielez formantem na- + się wyrażającym wielość; w funkcji strony biernej: zostać napełnionym: Wzgorecz twa waga wſkoċziła Choczia ſyę tak natłoċziła. RejKup cc6.

Formacje współrdzenne cf TŁOCZYĆ.

DD, JR