[zaloguj się]

NAWIEDZAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes nawiedzają się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. nawiedzić.

Odwiedzać się wzajemnie: Iáko y thák tego bywa doſyć/ iż gdy ſie náwiedzáią [kobiety w ciąży]/ żadna tám inácżey nie rzecże/ iedno iż tho iuż pewnie będzye ábo Biſkup/ ábo Woiewodá. RejPos 306v.

Formacje współrdzenne cf NAWIEDZIĆ.

RS