[zaloguj się]

[NIEDOŁOŻNY ai

Fleksja

G sg n niedoł(o)żn(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. dołożny.

Słaby, w złym stanie:
Wyrażenie: »niedołożne zdrowie«: Krol potym Sigmunt [...] do Krákowá przyiecháł/ gdzie Krolową Bárbarę niedołożnego zdrowia dla niedawnego rodzenia záſtał/ ktora potym Octobrá dniá 2. dług ſmierći zápłáćiłá. StryjKron 748, A4v.

Synonimy: niedobry, słaby.

Cf DOŁOŻNY, NIEDOŁĘŻLIWY, NIEDOŁĘŻNY]

MK