[zaloguj się]

NIEDZIAŁANIE (1) sb n

Fleksja

N sg niedział(a)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Brak działania, niepracowanie: Zowiem ten dzień ſluſſnim obyczaiem/ niedziela/ to ieſt niedzialanie/ ktorego niemamy nić y nego dzialać/ [...] iedno to czoby było ku chwale Bozey SeklKat G.

Cf DZIAŁANIE