[zaloguj się]

[ROWER sb m

Fleksja

N sg row(e)r.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Dąb (z włos. rovero ← łac. robur): Rower też ieſt bárzo trwáłe drzewo ták ná ſuſzy iáko ná mokrzy. Cresc 1571 36.

Synonimy: dąb, dębina.]

ALKa