[zaloguj się]

NIENALEŻYTY (1) ai

Fleksja

L pl nienależytych.

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde brak.

Mało ważny, nieistotny:
Szereg: »maluczki i nienależyty«: Bo tám [w Wenecyjej] lud poſpolity nie rządźi: tylo w rzeczách máluczkich/ y nienależytych/ zdánia ich pytáią. SkarKazSej 691a.

Cf NALEŻYTY