[zaloguj się]

ROZBADAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

inf rozbadać sie.

stp, Cn, Linde brak.

Mieć uczucie pękania, dzielenia się na części: ieſliby [...] ćiáło miáło ſłábieć/ żywot ſye odymáć/ głowá boléć/ boki rozbádáć Oczko 21v.

Formacje współrdzenne cf BOŚĆ (Errata).

KW, (LWil)