[zaloguj się]

NIEZDROŻNIE (1) av

Oba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w niezdrożny oraz zwykle w -e).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. zdrożny.

Tak jak należy, słusznie: Wſzákże/ ácżkolwiek to co mowię rzecż ieſt prawdziwa/ y ták też ſłowá Chriſtuſowe nie zdrożnie rozumiáne być mogą/ że żaden nie przychodzi do Bogá iedno przezeń CzechRozm 23v.

Synonimy: dobrze, godnie, przystojnie, słusznie, sprawiedliwie, właściwie, właśnie.

Cf ZDROŻNIE

JB