[zaloguj się]

OBOWIĘZUJĄCY (3) part praes act

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w obowięzować).

Fleksja
sg
mNobowięzujący
Iobowięzującym
pl
N subst obowięzując(e)

sg m N obowięzujący (1).I obowięzującym (1).pl N subst obowięzując(e) (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. obowiązać.

Nakładający jakiś obowiązek, zmuszający kogo do czego: o przykazaniach, zwyczajach itp. [kogo] (3): [z przyrodzonego zakonu] obyczáyne przykazánya/ wſſyſtkye ludźye obowyęzuyące/ pochodzą KromRozm II nv; WujJudConf 74; Poſty przykazáne/ ábo też obowięzuiącym nas zwycżáiem vtwierdzone LatHar 122.

Cf OBOWIĘZOWAĆ

JR