[zaloguj się]

OCHAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes ochają.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Wydawać radosne okrzyki, wiwatować: principatus exultant, ochayą BartBydg 176b.

MC