[zaloguj się]

ROZJAŚNIEĆ (3) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); a jasne.

Fleksja
praet
sg
3 n rozjaśniało

fut 3 pl rozjaśnieją (1).praet 3 sg n rozjaśniało (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Stać się jasnym, zaświecić; przen (2):

W porównaniach (2): Tedy ſpráwiedliwi roziáſnieią iáko ſłońce [fulgebunt sicut sol] w kroleſtwie oycá ſwego. WujNT Matth 13/43; y przemienił ſię przed nimi. A oblicze iego roźiáśniáło iáko ſłońce [resplenduit facies eius sicut sol] WujNT Matth 17/2 [idemSkarKaz 116.

Formacje współrdzenne cf JAŚNIEĆ.

Cf ROZJAŚNIENIE

MN