[zaloguj się]

OKTOBER (5) sb m

Fleksja

G sg oktobra (5).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. październik.

Znaczenia
Październik [october winnik Mymer1, BartBydg; październik Murm, Mącz 259a; październik october Cn] (5):

W połączeniu z określeniem dnia [zawsze z wyrazemdzień”, w tym: „dnia” (4); określenie + oktober (4), oktober + określenie (1)] (5): To piſzą ći Etjhopiánie w liśćie do Ewgeniuſzá Papieżá roku Páńſkiego. 1441. 18 dniá Octobrá. SkarJedn 311; Potym Miſtrz [...] był do Torunia przyzwány Octobrá dniá 10. StryjKron 647, 537 marg, 542, 557; [[pan starosta krakowski] tej sprawie dosyć ważnej i potrzebnej siódmy dzień oktobra, gdyśmy juz mieli do Pińczowa na synod, który był na ósmy dzień oktobra złożóny, wyjechać, postanowił. AktaSynod II 329].

Wyrażenie: »miesiąc oktober« (1): Działo ſię to [...] ná Seymie wálnym dniá wtorego Mieſiącá Octobrá/ Roku Páńſkiego 1413. StryjKron 542.

Synonimy: październik, winnik.

JZ