[zaloguj się]

[PACHT sb m

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg
G pachtu
A pacht

sg G pachtu.A pacht.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Danina składana przez poddanych właścicielowi feudalnemu za użytkowanie barci i młyna:
Zwrot: »dawać, płacić [z czego] pacht« [szyk zmienny]: Dwie barci są, z której płacono pachtu do roku miodu ćwierci 7 LustrWpol I 191; Pierwszy młyn Drawski [...], ma koło 1 korzeczne, dawa z niego pachtu dorocznego do zamku ćw. żyta 24 LustrWpol I 193; bo z obu tych młynów jeden pacht [młynarz] daje LustrWpol I 195, 201.
Zestawienie: »pacht miodowy«: Pachtu miodowego przychodzi z tej wsi [...] beczek 5 LustrWpol I 194, 193.]

KW