[zaloguj się]
PACIEPI  Cn; Linde XVII (z Cn; XVIII) w.: pacieṕ, paciepi.