[zaloguj się]
PACIERZYSTY  Cn s.v. pacierz u zwierząt; Linde brak.

Cf PACIERZNY